خدمات پس از فروش

تجهیزات فروشگاهی

یخچال فروشگاهی

واحد خدمات پس از فروش صنایع برودتی انجماد سیستم غرب تهران به عنوان يكي از با سابقه ترین و بزرگترين ارائه دهندگان  خدمات پس از فروش در سراسر كشور ،  توانسته است  به منظور رعایت هرچه بهتر حقوق و  بهبود كيفيت خدمات و افزايش رضايت مشتريان، سيستم مديريت كيفيت ، استاندارد بين المللي  ISO 10002 را جهت  رسيدگي به شكايات مشتریان وافزايش رضايتمندی آنها  طراحي و استقرار بخشد .

لذا جهت تحقق الزامات استاندارد فوق والزامات مشتريان موارد ذيل را سر لوحه كار واحد خدمات پس از فروش شرکت انجماد سیستم قرار داده است :

1 –  رعایت اصل احترام به مشتری و تکریم ایشان  .

2 –  دریافت نظریات مشتریان وپایش آن به منظور ارتقاء کیفی خدمات .

3 –  ارتقاء سطح دانش مشتري در ارتباط با کابرد بهینه و موثر تر محصول .

4 –  به روز رسانی اطلاعات علمي پرسنل  وايجاد روحيه همكاري بین آنها .

5 –  رسيدگي سريع به شكايات رسيده از مشتريان و انتقال نتایج حاصل از آن به ایشان.

اگرچه اصولاً خدمات در ابتدا خدمات پس از فروش را در ذهن تداعی می کند؛ اما به طور دقیق ترخدمات بر سه اصل استوار است: (1) خدمات پیش از فروش، (2) خدمات در حین فروش، و (3) خدمات پس از فروش. اگرچه خدمات همواره قصد دارد تا به جای تولید و ارائه یک محصول فیزیکی و ملموس، یک محصول غیرملموس (مثلاً ادای احترام نگهبان یک رستوران به مشتریان) در اختیار مشتری قرار دهد که به صورت فیزیکی برای مشتری مالکیتی در پی ندارد اما مشتری آن خدمات را مختص خود می داند و از داشتن آن به خود می بالد؛ اما مزیتی که دارد این است که با ارتباط برقرار کردن با تک تک مشتریان خود می تواند نیازهای فردی و شخصی آنان را شناسایی کند و برای هر کدام خدمات خاصی را ارائه دهد.