در راستای ادامه مستمر آموزش پرسنل واحد کنترل کیفیت و با عنایت به دریافت نشان استاندارد ملی ایران برای محصولات تولیدی شرکت انجماد سیستم غرب تهران ضرورت دارد که با توجه به نقش یکایک پرسنل این واحد در روند نظارت بر تولید و ساخت محصولات با کیفیت این افراد سطح دانش فنی و مهارت خود را افزایش دهند. لذا در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۸ آزمون تعیین سطح مهارت برای پرسنل این واحد برگزار شد که از سطح بالایی برخوردار بود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.