.

پروژه های درحال انجام

تجهیزات فروشگاهی

یخچال فروشگاهی

پروژه های درحال انجام

صنایع برودتی انجماد سیستم غرب تهران با تجربیات چندین سال خود در صنعت برودت توانسته اعتماد بسیاری از فروشگاه ها وهایپرمارکت ها به خود جلب کند .

در این بخش با نمونه های اجرایی توسط انجماد سیستم آشنا می شویم .

مشتریان ما فروشگاه های زنجیره ای ، هایپرمارکت ها از قبیل : هایپراستار-هایپرمی-هایپرسی -فروشگاه رفاه،اتکا،شهروند،کوروش،جانبو،نجم خاورمیانه ،سون ،فروشگاه های شهرداری مشهدوهمچنین آماده همکاری با تمامی ارگان های خصوصی  ودولتی هستیم.

هدف ما جلب رضایت مشتریان گرامی می باشد .

سیستم تبرید یخچال توسط مهندسین شرکت انجماد سیستم غرب تهران مطابق با استانداردهای جهانی می باشد .

English