( برگزاری کلاس آموزش مبانی تبرید و اصول نگهداری یخچال های صنعتی برای مسئولین فنی فروشگاه های زنجیره ای رفاه ) از تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ تا پایان روز ۱۳۹۷/۹/۱