اخبار و رویداد

( برگزاری کلاس آموزش مبانی تبرید و اصول نگهداری یخچال های صنعتی برای مسئولین فنی فروشگاه های زنجیره ای رفاه ) از تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ تا پایان روز ۱۳۹۷/۹/۱

کلاس آموزش تخصصی برق تحت عنوان راه اندازی موتورهای تک فازدر تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱

برگزاری دوره آموزش نصب و نگهداری انواع یخچال صنعتی و سردخانه با هماهنگی مدیریت آموزش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ۱۳۹۷/۶/۱۸

برگزاری کلاس آموزشی ابزار شناسی و نقشه خوانی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ در واحد آموزش شرکت انجماد سیستم

برگزاری دوره آموزش مبانی تبرید برای مسئولین فنی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۶